NULL string(0) ""

Uchwała nr XVIII/200/2012Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 grudnia 2012zmieniający uchwałę Nr IX/113/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lubraniec na lata 2012 - 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) ), art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )

Uchwała nr XVIII/200/2012
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 grudnia 2012


zmieniający uchwałę Nr IX/113/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lubraniec na lata 2012 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) ), art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )


UCHWAŁA NR XVIII/200/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniający uchwałę Nr IX/113/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lubraniec na lata 2012 - 2020 (120kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały - WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUBRANIEC (238kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały - PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 -2015 (141kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (13 lutego 2013, 10:17:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1352