NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXV/260/2005Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 listopada 2005w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 1568, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 . z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ) oraz art. 18, 19 pkt 1 lit. e i pkt 2 ustawy a dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, ze zmianami z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110, poz. 1039 ,Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884 , Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484 ) w związku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 )

Uchwała nr XXXV/260/2005
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 listopada 2005


w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 1568, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 . z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ) oraz art. 18, 19 pkt 1 lit. e i pkt 2 ustawy a dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, ze zmianami z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110, poz. 1039 ,Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884 , Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484 ) w związku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 )


Pobierz treść (80kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Wasielewski (13 stycznia 2006, 08:56:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2720