NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXV/259/2005Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 listopada 2005w sprawie ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy i Miasta Lubraniec na 2006 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 ) oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 164, poz.1365 ) zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2005 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 r. ( MP nr 62, poz. 868 )

Uchwała nr XXXV/259/2005
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 listopada 2005


w sprawie ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy i Miasta Lubraniec na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 ) oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 164, poz.1365 ) zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2005 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 r. ( MP nr 62, poz. 868 )


Pobierz treść (80kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Wasielewski (13 stycznia 2006, 08:53:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2803