NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXV/254/2005Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 listopada 2005w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia .Na podstawie art. 6 ust.12 i art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 , ze zmianami z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188. poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484 ), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, ze zmianami z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484 ), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 200, poz. 1682, ze zmianami z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484 ) i art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zmianami z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199 )

Uchwała nr XXXV/254/2005
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 listopada 2005


w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia .

Na podstawie art. 6 ust.12 i art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 , ze zmianami z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188. poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484 ), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, ze zmianami z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484 ), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 200, poz. 1682, ze zmianami z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484 ) i art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zmianami z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199 )


Pobierz treść (91kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Wasielewski (13 stycznia 2006, 08:38:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2391