NULL string(0) ""

Uchwała nr IX/114/2011Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 28 grudnia 2011w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lubraniec na rok 2012Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Uchwała nr IX/114/2011
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lubraniec na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.


UCHWAŁA NR IX/114/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lubraniec na rok 2012 (144kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały - Dochody (255kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały - Wydatki (869kB) pdf

Załącznik Nr 3 - WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2012 ROKU (172kB) pdf

Załącznik nr 4 do uchwały - Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. (144kB) pdf

Załącznik nr 5 do uchwały - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. (163kB) pdf

Załącznik nr 6 do uchwały - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r. (152kB) pdf

Załącznik nr 7 do uchwały - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. (153kB) pdf

Załącznik nr 8 do uchwały - WYODRĘBNIONA KWOTA WYDATKÓW DO DYSPOZYCJI SOŁECTW - FUNDUSZ SOŁECKI NA 2012 ROK (117kB) pdf

Załącznik nr 9 do uchwały - Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2012 roku (249kB) pdf

Załącznik nr 10 do uchwały - Przeznaczenie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (178kB) pdf

Załącznik nr 11 do uchwały - WYKAZ DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA NA 2012 ROK (67kB) pdf

Informacja opisowa do budżetu Gminy i Miasta Lubraniec na 2012 rok - uzasadnienie (331kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2012. 489 z dnia 2012-03-13

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (8 lutego 2012, 12:28:34)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (26 lutego 2013, 14:37:43)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1866