NULL string(0) ""

Uchwała nr III/15/2010Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 grudnia 2010uchwalenia wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lubraniec na lata 2011 - 2015 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157. poz. 1240 z późn. zm. ) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

Uchwała nr III/15/2010
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 grudnia 2010


uchwalenia wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lubraniec na lata 2011 - 2015

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157. poz. 1240 z późn. zm. ) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )


UCHWAŁA Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku (112kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/15/2010 - WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUBRANIEC (208kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/15/2010 - PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 -2015 (140kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (18 lutego 2011, 12:03:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1875