NULL string(0) ""

Uchwała nr III/14/2010Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 grudnia 2010uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lubraniec na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) ), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) )

Uchwała nr III/14/2010
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 grudnia 2010


uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lubraniec na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) ), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) )


UCHWAŁA NR III/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. (99kB) pdf

Załączniki do uchwały.zip (2502kB) zip
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2011.68.481 z dnia 2011-03-18

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (18 lutego 2011, 11:52:58)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (26 lutego 2013, 13:29:03)
Zmieniono: informacja o publikacji w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2051