NULL string(0) ""

Uchwała nr I /9/2010Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 1 grudnia 2010wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w LubrańcuNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 68 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. )

Uchwała nr I /9/2010
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 1 grudnia 2010


wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lubrańcu

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 68 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. )


R a d a   M i e j s k a
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Radnego Stefana Gralaka wybiera się na Przewodniczącego
       Komisji Infrastruktury Technicznej, Porządku Publicznego, Spraw
       Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lubrańcu.
                                    
§ 2. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                        
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
Kazimierz Magos
 
 
 
 U Z A S A D N I E N I E
 
 
 
§ 68 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta  określa, że przewodniczących komisji wybiera rada miejska spośród członków komisji, w komisji infrastruktury technicznej, porządku publicznego, spraw komunalnych i ochrony środowiska pracuje 4 radnych.

Członkowie komisji spośród siebie na przewodniczącego wytypowali radnego Stefana Gralaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Wobec powyższego wnoszę o podjęcie stosownej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
Kazimierz Magos

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (30 grudnia 2010, 12:22:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2318