NULL string(0) ""

Uchwała nr I/3/2010Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 1 grudnia 2010powołania składu osobowego Komisji Budżetowo Finansowej i Rolnictwa Rady Miejskiej Lubrańcu Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. )

Uchwała nr I/3/2010
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 1 grudnia 2010


powołania składu osobowego Komisji Budżetowo Finansowej i Rolnictwa Rady Miejskiej Lubrańcu

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. )


R a d a   M i e j s k a
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Budżetowo – Finansową i Rolnictwa Rady Miejskiej   
       w Lubrańcu w następującym składzie:
 
        1)  radny Zbigniew Siewierski,
 
        2)  radny Paweł Koprowski, 
 
        3)  radny Dariusz Jaroński,
 
        4) radny Mirosław Stefański,
 
        5) radna Jolanta Jędrzejewska.
                                                                                           
§ 2. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                     

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Kazimierz Magos
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
§ 18 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec określa, że rada powołuje 4 stałe komisje, a radny może być członkiem najwyżej 1 komisji z wyłączeniem komisji rewizyjnej.

§ 68 ust. 2 określa, że w komisji budżetowo – finansowej i rolnictwa pracuje 5 radnych, radni w czasie przerwy w obradach dzisiejszej sesji zadeklarowali swój udział do prac w poszczególnych komisjach rady miejskiej.

Wobec powyższego wnoszę o podjęcie stosownej uchwały dotyczącej powołania składu osobowego komisji budżetowo – finansowej i rolnictwa.
 
RZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Kazimierz Magos
 

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (30 grudnia 2010, 10:59:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2495