NULL string(0) ""

Uchwała nr I/2/2010Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 1 grudnia 2010wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w LubrańcuNa podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 19 ust. 2 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. )

Uchwała nr I/2/2010
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 1 grudnia 2010


wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lubrańcu

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 19 ust. 2 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. )


R a d a   M i e j s k a
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Radnego Jacka Jankowskiego wybiera się  Wiceprzewodniczącym Rady  
       Miejskiej w Lubrańcu.         
                                                                 
§ 2. Protokół komisji skrutacyjnej z tajnego głosowania stanowi załącznik do
       niniejszej uchwały.
 
§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.      
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
Kazimierz Magos
 

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (30 grudnia 2010, 10:54:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2162