NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/255/2009Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 listopada 2009zatwierdzenia taryfy opłat za dostawy wody i odbiór ścieków realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami ), po wykazaniu przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu kosztów zweryfikowanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec pod względem celowości ich ponoszenia

Uchwała nr XXXII/255/2009
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 listopada 2009


zatwierdzenia taryfy opłat za dostawy wody i odbiór ścieków realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami ), po wykazaniu przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu kosztów zweryfikowanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec pod względem celowości ich ponoszenia


UCHWAŁA Nr XXXII/255/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za dostawy wody i odbiór ścieków realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu. (128kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (7 stycznia 2010, 13:36:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2338