NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/253/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 listopada 2009określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) oraz art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844, z póź. zm. 2)

Uchwała nr XXXII/253/2009
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 listopada 2009


określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) oraz art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844, z póź. zm. 2)


U C H W A Ł A Nr XXXII/253/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (84kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (7 stycznia 2010, 13:29:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2130