NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/250/2009Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 listopada 2009zmieniająca uchwałę Nr XXIII/166/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 165, 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami )

Uchwała nr XXXII/250/2009
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 listopada 2009


zmieniająca uchwałę Nr XXIII/166/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 165, 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami )


UCHWAŁA Nr XXXII/250/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. (237kB) pdf

Załącznik nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK (111kB) pdf

Załącznik nr 2 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK (149kB) pdf

Załącznik nr 3 LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 – 2011 (254kB) pdf

Załącznik nr 3a ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 ROKU (218kB) pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. ( po zmianach) (157kB) pdf

Załącznik nr 5 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. (202kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (7 stycznia 2010, 13:03:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1647