NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/172/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 grudnia 2008zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Lubrańcu na I półrocze 2009 roku. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity ustawy z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /

Uchwała nr XXIII/172/2008
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 grudnia 2008


zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Lubrańcu na I półrocze 2009 roku.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity ustawy z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /


R A D A M I E J S K A
U C H W A L A :

§ 1

Zatwierdza się plany pracy komisji Rady Miejskiej w Lubrańcu stanowiące załączniki Nr 1 (92kB) pdf , 2 (98kB) pdf , 3 (76kB) pdf i 4 (98kB) pdf do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszakmetryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (1 kwietnia 2009, 14:04:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1763