zamówienie na:

Rewitalizację obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.11.2020
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5350000 euro
termin składania ofert: 17 września 2020  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 28 września 2020 roku Panu Marcinowi Norberczakowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pn. HYDROPLUS Marcin Norberczak Łagiewniki 6/16; 88-150 Kruszwica 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia informacje z otwarcia ofert
Ogłoszenie o zamówieniu (652kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (1166kB) pdf
Formularz oferty (48kB) word
Oświadczenie nr 2 (44kB) word
Oświadczenie nr 1 (47kB) word
Projekt umowy (792kB) pdf
Dokumentacja projektowa - część pierwsza zamówienia (6498kB) zip
Dokumentacja projektowa - część druga zamówienia (9419kB) zip

metryczka


Odpowiada za treść: Burmistrz lubrańca - Stanisław Budzyński
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (2 września 2020, 14:50:34)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (1 października 2020, 13:02:26)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 198