zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych - II etap

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2020
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 10 września 2020  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 28 września 2020 roku MCC S.A. ul. Kaliska 11;87-860 Chodecz (część pierwsza, trzecia i piąta zamówienia) oraz Przedsiębiorstwu Inżynieryjno-Drogowemu Sp. z o.o. Olsza 3; 88-300 Mogilno (część druga, czwarta i szósta zamówienia)