zamówienie na:

Budowę świetlicy wiejskiej w Wiktorowie - IV etap

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.2020
wartość: pozyżej 30 000 euro i poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 7 września 2020  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 21 września 2020 roku firmie: DOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Baśniowa 4/6, 87-800 Włocławek 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z art. 86.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert.
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia błędne zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia - pkt. 22, ujednolicając kryteria oceny ofert zgodnie z formularzem oferty. 
Ogłoszenie o zamówieniu (645kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (1125kB) pdf
Formularz oferty (17kB) word
Oświadczenie nr 2 (14kB) word
Oświadczenie nr 1 (17kB) word
Projekt umowy (626kB) pdf
Dokumentacja projektowa (11658kB) zip

metryczka


Odpowiada za treść: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (21 sierpnia 2020, 13:33:13)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (28 września 2020, 11:39:46)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 241