zamówienie na:

Budowę boiska do piłki nożnej w Kazaniu

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZO.271.6.2020
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 3 września 2020  09:00

Zgodnie z art. 92 ust. pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z art. 86.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert.
Zgodnie z art. 38.2. ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.
Odpowiedź na pytanie oferenta (312kB) pdf
Odpowiedź na pytanie oferenta (529kB) pdf
Odpowiedź na pytanie oferenta (453kB) pdf
Projekt umowy (672kB) pdf


Ogłoszenie o zamówieniu (659kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (953kB) pdf
Formularz oferty (47kB) word
Oświadczenie nr 2 (44kB) word
Oświadczenie nr 1 (47kB) word
Projekt umowy (672kB) pdf
Dokumentacja projektowa (7861kB) zip
Wykaz robót budowlanych (44kB) word
Wykaz osób (44kB) word


metryczka


Odpowiada za treść: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (19 sierpnia 2020, 14:39:49)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (28 września 2020, 15:05:40)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 672