zamówienie na:

Rewitalizację obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2020
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 1 września 2020  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubraniec w części trzeciej zamówienia.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubraniec w części pierwszej i w części drugiej zamówienia
Zgodnie z art. 86.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia błędny zapis projektu umowy - § 13, w którym okres gwarancji zostaje uzupełniony zgodnie ze złożona ofertą Wykonawcy. 
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia błędne zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia - pkt. 22, ujednolicając kryteria oceny ofert zgodnie z formularzem oferty. 
Ogłoszenie o zamówieniu (655kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (1170kB) pdf
Formularz oferty (48kB) word
Oświadczenie nr 2 (44kB) word
Oświadczenie nr 1 (47kB) word
Projekt umowy (802kB) pdf
Dokumentacja projektowa - część pierwsza zamówienia (6498kB) zip
Dokumentacja projektowa - część druga zamówienia (9419kB) zip
Dokumentacja projektowa cz. 1- część trzecia zamówienia (8942kB) zip
Dokumentacja projektowa cz. 2 - część trzecia zamówienia (8502kB) zip
Dokumentacja projektowa cz. 3 - część trzecia zamówienia (9119kB) zip
Dokumentacja projektowa cz. 4 - część trzecia zamówienia (4358kB) zip
Dokumentacja projektowa cz. 5 - część trzecia zamówienia (7277kB) zip

metryczka


Odpowiada za treść: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (17 sierpnia 2020, 13:41:06)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (14 września 2020, 15:04:57)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 331